EST

Go Travel Places > Malaysia International travel budget package interesting places pakej pelancongan holiday hotels malaysia maps umrah muslim tours agent agency cuti tempat menarik guide cheap backpackers car hire currency accommodation deals tourism malaysia info

Perutusan Sempena Sambutan Maal Hijrah 1434H / 2012

By • Nov 14th, 2012• Category: News & Events

Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya maka dapatlah kita menyambut  Maal Hijrah 1434H bersamaan 2012M pada tahun ini melalui kesederhanaan dan kesejahteraan rakyat. Ia bertepatan dengan tema Maal Hijrah pada kali ini iaitu ‘Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah’.

Syariat Islam secara fitrahnya jika diamalkan akan menyatukan ummah dilihat dari kesatuan dan kepimpinan yang mampu menghilangkan sempadan kaum, bahasa dan warna kulit. Kita telah menjana satu fikrah berkenaan tonggak kesatuan dan perpaduan melalui pendekatan wasatiyyah. Ia telah digarapkan dalam segenap perkara di dalam pelaksanaan pembangunan spiritual dan fizikal secara seimbang bagi mempertingkatkan nilai kualiti kebersamaan dalam kemajmukan yang menjadi pemangkin kepada perpaduan ummah secara keseluruhannya.

Read more…

Tagged as: , ,

| All posts by 19 views

Get Cool Malaysia International interesting travel places @ GoTravelPlace.Com everyday for FREE! Bookmark us & Visit GoTravelPlace.Com everyday! 

Add to Technorati Favorites  

BE THE FIRST TO GIVE COMMENT ABOUT THIS TOPIC!

Lets Talk about it more here

You must be logged in to post a comment.